Niet weerhouden? Dan gaat u toch door!

Na grondige screening van uw cv hebben wij besloten om uw kandidatuur niet te weerhouden.

Helaas is uw inzending niet weerhouden voor de tentoonstelling.

Herkent u ze, deze zinnetjes uit brieven die u willen meedelen dat u niet geselecteerd bent? Eigenlijk zeggen ze net het tegenovergestelde, want ‘weerhouden’ betekent ‘tegenhouden, afhouden van’.

Letterlijk staat er dus:

Na grondige screening van uw cv hebben wij besloten om uw kandidatuur niet te tegen te houden.

Helaas is uw inzending niet tegengehouden voor de tentoonstelling.

‘Hoezo helaas? Wie niet tegengehouden is, gaat toch door?’, zou ik denken. Maar Vlamingen zijn zulke goede verstaanders dat ze het werkwoord toch probleemloos gebruiken in allerlei andere betekenissen. Meer foute voorbeelden vindt u op VRTtaal.net.

Om verwarring te vermijden, vervangt u bovenstaande voorbeelden beter door:

Na grondige screening van uw cv hebben wij besloten om uw kandidatuur niet in aanmerking te nemen.

Helaas is uw inzending niet geselecteerd voor de tentoonstelling.